Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Menselijk

Algemene voorwaarden zijn er volgens ons om alles goed te kunnen regelen voor iedereen die geniet en zich inzet. Gebeurt er iets onverwachts, dan grijpen we niet direct naar de voorwaarden. We kijken welke mogelijkheden het onverwachte biedt.

Klacht?

Meld het direct. Het is fijn als een medewerker ter plekke iets kan doen om het evenement goed te laten verlopen.

Heldere Privacy

Wij verkopen je gegevens niet. We bewaren niets langer dan nodig is en enkel: a. om je een goede beleving te kunnen bieden. Bijvoorbeeld als je iemand in je gezelschap in het zonnetje wilt zetten. b. omdat we het wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor de boekhouding/belastingdienst zoals bij facturen.

Beeldmateriaal

Om onze producties mogelijk te maken, is het voor ons belangrijk dat we kunnen laten zien wat we doen. Als je deelneemt aan een van onze producties kun je worden vastgelegd op beeldmateriaal dat gebruikt wordt voor onze promotie. Wil je dit niet, meld dit dan bij degene die de opnames maakt – dan houden we daar rekening mee.

Praktisch

1. Betaling

Voor een goed verloop is het nodig dat de gehele som uiterlijk 21 dagen voor uitvoerdatum is ontvangen. Is er niet op tijd betaald, dan mag Stadsavonturen de boeking annuleren.

2. Wijziging aantal personen

Voorkom dat iemand niet mee kan doen. Geef het reëel aantal personen op. Wijzigingen begeleiden wij zo goed mogelijk.

Het verlagen van het aantal deelnemers in het factuurbedrag kan tot 7 dagen voor uitvoerdatum, met een maximum van 10%. Behalve bij een afwijkende prijs, korting of minimum aantallen.

3. Aansprakelijkheid

Stadsavonturen is niet aansprakelijk voor: a. diensten of producten van derden – uiteraard kiezen wij onze partners zorgvuldig. b. gemaakte kosten, premies, verzekeringen, etc. aangegaan door de klant. c. letsel of schade – ook niet wanneer dit veroorzaakt is door derden. Bij duidelijk grove schuld van Stadsavonturen nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid.
d. Wanneer niet op tijd of geheel is betaald, is de klant in gebreke – ook zonder dat Stadsavonturen dit meldt. e. Als de klant in gebreke is en daardoor kosten ontstaan, zal de klant die betalen – zowel gerechtelijk al buitengerechtelijk. f. Degene die namens of voor een groep de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen.

4. Annulering

Als door overmacht moet worden geannuleerd is Stadsavonturen niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade.

4.1 Als de klant annuleert zal deze een percentage vergoeden van de reserveringswaarde. Percentages zijn, met een tijd tussen annulering en uitvoerdatum meer dan: 14 dagen: 50%, 7 dagen: 75%. Vanaf 7 dagen: 100%. Op reserveringen die Stadsavonturen voor de klant plaatst bij Horeca, zijn de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’ van toepassing tenzij anders is vermeld.

5. Klachten

Meld klachten direct ter plekke. Wij gaan niet over diensten of producten van derden. Overige of klachten die niet goed zijn behandeld kunnen binnen twee weken na arrangementsdatum schriftelijk worden gemeld.

6. Auteursrechten

We vinden fijn wanneer men enthousiast is en beeld en geluid van onze producties deelt in de privésfeer en via social media. Houd er wel rekening mee dat wij hard werken aan onze producties en dat alle auteursrechten voorbehouden blijven aan Stadsavonturen.

De naam van de voorstelling of de producent vermelden is verplicht voor media (bijvoorbeeld een krant of blog). Voorkom fouten – vraag onze toestemming. Commercieel gebruik mag enkel met schriftelijke toestemming van Stadsavonturen.

Stadsavonturen krijgt kosteloos een afdruk/kopie van gemaakt beeld- of geluidsmateriaal zodat wij dit vrij kunnen gebruiken voor onze publiciteit.

7. Op tijd

Uitloop van het programma kan niet altijd. Veroorzaakt door de klant wordt er voor ieder half uur minimaal 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Plus eventuele extra kosten, zoals huur voor locatie, personeel, materiaal en vervoer.

8. Prijsstijging

Bij een stijging van 5 % of meer dan € 250,- van de inkoopsprijzen van Stadsavonturen, mogen wij dit doorvoeren bij reserveringen die meer dan 90 dagen van tevoren zijn gemaakt.

Privacyverklaring

Je kunt zelf je gegevens beheren in je account . Heb je het idee dat we informatie hebben waar je niet bij kunt laat het ons weten.

Onze contactgegevens Stadsavonturen, F.C. Dondersstraat 25, 3572JB Utrecht Nederland 030-2467 911. stadsavonturen.nl, storytrail.nl, onsloket.nl. Henke lever is de Functionaris Gegevensbescherming van Stadsavonturen, hij is te bereiken via henke@stadsavonturen.nl

Jouw persoonsgegevens die wij verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Wij willen geen gegevens verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Analyse van jouw gebruik van de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen.
 • Surfgedrag over verschillende websites waardoor wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen.
 • Persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals voor de boekhouding/belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming door computerprogramma’s of –systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren We bewaren niets langer dan nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Factuurgegevens Bewaartermijn 7 jaar. Reden: verplicht door belastingdienst
 • Personalia Bewaartermijn totdat je jouw account verwijderd/dienst opzegt. Reden: we willen je zo goed mogelijk van dienst zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 • We verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van de service van MailChimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken zijn technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je kunt je persoonsgegevens in zien, corrigeren of verwijderen. Dit kun je zelf doen via jouw account. Heb je het idee dat we informatie hebben waar je niet bij kunt laat het ons weten via info@stadsavonturen.nl of bel 030-2467 911.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Wij nemen de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stadsavonturen.nl of bel 030-2467911.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_images_carousel images=”707″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]