Algemene reserveringsvoorwaarden Stadsavonturen

Menselijk

Algemene voorwaarden zijn er volgens ons om alles goed te kunnen regelen voor iedereen die geniet en zich inzet. Gebeurt er iets onverwachts, dan grijpen we niet direct naar de voorwaarden. We kijken welke mogelijkheden het onverwachte biedt.

Klacht?

Meldt het direct. Het is fijn als een medewerker ter plekke iets kan doen om het evenement goed te laten verlopen.

1. Betaling

Voor een goed verloop is het nodig dat de gehele som uiterlijk 21 dagen voor uitvoerdatum is ontvangen. Is er niet op tijd betaald, dan mag Stadsavonturen de boeking annuleren.

2. Wijziging aantal personen

Voorkom dat iemand niet mee kan doen. Geef het reëel aantal personen op. Wijzigingen begeleiden wij zo goed mogelijk.

Het verlagen van het aantal deelnemers in het factuurbedrag kan tot 7 dagen voor uitvoerdatum, met een maximum van 10%. Behalve bij een afwijkende prijs, korting of minimum aantallen.

3. Aansprakelijkheid

Stadsavonturen is niet aansprakelijk voor: a. diensten of producten van derden – uiteraard kiezen wij onze partners zorgvuldig. b. gemaakte kosten, premies, verzekeringen, etc. aangegaan door de klant. c. letsel of schade – ook niet wanneer dit veroorzaakt is door derden. Bij duidelijk grove schuld van Stadsavonturen nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid.
d. Wanneer niet op tijd of geheel is betaald, is de klant in gebreke – ook zonder dat Stadsavonturen dit meldt. e. Als de klant in gebreke is en daardoor kosten ontstaan, zal de klant die betalen – zowel gerechtelijk al buitengerechtelijk. f. Degene die namens of voor een groep de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen.

4. Annulering

Als door overmacht moet worden geannuleerd is Stadsavonturen niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade.

4.1 Als de klant annuleert zal deze een percentage vergoeden van de reserveringswaarde. Percentages zijn, met een tijd tussen annulering en uitvoerdatum meer dan: 14 dagen: 50%, 7 dagen: 75%. Vanaf 7 dagen: 100%. Op reserveringen die Stadsavonturen voor de klant plaatst bij Horeca, zijn de ‘Uniforme Voorwaarden Horeca’ van toepassing tenzij anders is vermeld.

5. Klachten

Meld klachten direct ter plekke. Wij gaan niet over diensten of producten van derden. Overige of klachten die niet goed zijn behandeld kunnen binnen twee weken na arrangementsdatum schriftelijk worden gemeld.

6. Auteursrechten

We vinden fijn wanneer men enthousiast is en beeld en geluid van onze producties deelt in de privésfeer en via social media. Houd er wel rekening mee dat wij hard werken aan onze producties en dat alle auteursrechten voorbehouden blijven aan Stadsavonturen.

De naam van de voorstelling of de producent vermelden is verplicht voor media (bijvoorbeeld een krant of blog). Voorkom fouten – vraag onze toestemming. Commercieel gebruik mag enkel met schriftelijke toestemming van Stadsavonturen.

Stadsavonturen krijgt kosteloos een afdruk/kopie van gemaakt beeld- of geluidsmateriaal zodat wij dit vrij kunnen gebruiken voor onze publiciteit.

7. Op tijd

Uitloop van het programma kan niet altijd. Veroorzaakt door de klant wordt er voor ieder half uur minimaal 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Plus eventuele extra kosten, zoals huur voor locatie, personeel, materiaal en vervoer.

8. Prijsstijging

Bij een stijging van 5 % of meer dan € 250,- van de inkoopsprijzen van Stadsavonturen, mogen wij dit doorvoeren bij reserveringen die meer dan 90 dagen van tevoren zijn gemaakt.