Stadswandeling Amsterdam met verhalenverteller Godefridus

Stadswandeling Amsterdam met verhalenverteller

Verteller Godefridus heeft de Westelijke Eilanden in Amsterdam – Bickerseiland, Realeneiland en Prinseneiland – in zijn hart gesloten. Die prachtige plekken ademen volop historie. De ondernemersgeest van de families Bicker en Reael is overal terug te zien.

Om ruimte te geven aan hun groeiende handel laten deze twee families drie eilandjes aanleggen waarop honderden pakhuizen worden gebouwd. Vlakbij het IJ, zodat het vervoer van hun handel in bier, graan en zand meteen geregeld is. De Bickertjes zijn zo slim dat ze ook maar meteen een scheepswerf laten aanleggen en timmerlui, touwslagers en zeilmakers inhuren. Daarnaast klimmen ze op tot burgemeesters en leden van de Staten Generaal. Macht en geld in handen van slechts enkele Amsterdamse families? Als dat maar goed gaat…

Het is zeker niet alles goud wat er blinkt in dit rijke stukje Amsterdam. Want eerst is er de oorlog met Spanje waarbij de hoge heren goed moeten laveren. Later trekt het leger van prins Willem II van Oranje op naar de stad, omdat de broertjes Bicker niet doen wat hij wil. Hoe zal Amsterdam uit deze strijd tevoorschijn komen?

En wanneer een schipper in opdracht van de gebroeders Reaal naar Batavia vaart, zal het hem dan lukken om voorbij de Kaap de Goede Hoop te komen, waar het altijd stormt? Misschien moet hij daarvoor een verbond met de duivel sluiten…

Naast machthebbers en rijke stinkerds zijn er in de Gouden Reael ook veel machtelozen en armoedzaaiers te vinden, zoals ene Elsie Christiaens uit Denemarken die in Amsterdam haar geluk komt beproeven. Dat valt nog niet mee, want niet ieder dubbeltje wordt er vanzelf een kwartje. De beroemde Rembrandt zal Elsie op twee tekenvelletjes vastleggen en haar de nodige roem bezorgen. Maar of ze daar nog wat aan heeft?

Ga mee en vind je geluk in de Gouden Reael

Als 21e-eeuwse wandelaars kunnen wij ons moeiteloos in deze buren uit vroeger dagen inleven. Hun dilemma’s zijn de onze, hun zoektocht naar geluk begrijpen wij maar al te goed. Wat dat betreft spreken de verhalen van Godefridus boekdelen. Wandel mee met de StoryTrail stadswandeling Amsterdam Gouden Reael en ervaar het wankele evenwicht tussen rijkdom en armoede, macht en onmacht.

 

Posted in

Johannes

Laat een reactie achter